Công nghiệp Tin tức

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin?

2020-12-10
Tuổi thọ pin

Hầu hết mọi người đều có quan niệm sai lầm rằng tuổi thọ của pin lithium phụ thuộc vào số lần sạc. Trên thực tế, tuổi thọ của pin phụ thuộc vào "số chu kỳ sạc và xả hoàn toàn" của pin. Nó đề cập đến quá trình hoàn chỉnh của pin để hoàn thành 100% điện năng tiêu thụ / sạc. Ví dụ: "pin từ khi sạc đầy đến khi sử dụng đầy đủ và sau đó từ 0% đến 100% tại một thời điểm" là một chu kỳ sạc và xả hoàn chỉnh và "sạc một chút, sạc từ 30% đến 80% trong hai lần ”cũng là một chu kỳ sạc hoàn chỉnh.

Vì vậy, chúng tôi có một sự đồng thuận cơ bản rằng tuổi thọ pin là cố định, ngoại trừ các điều kiện khác. Tuy nhiên, giữa lý tưởng và thực tế luôn có một khoảng cách. Trong thực tế sử dụng, nhiều yếu tố làm tăng tốc độ hao pin, bao gồm nhiệt độ, sạc quá mức, xả quá mức và sạc nhanh.